PRO AKCIONÁŘE


Všechny smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společnosti, jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti 30 dnů před konáním valné hromady a na valné hromadě společnosti.


Pozvánky na valnou hromadu

Zápisy z valné hromady


Výroční zprávy


Konsolidované výroční zprávy


Stanovy