Nabídka služeb

Nabízíme: 
  • rigolaci 
  • setí travních směsí 
  • výsadby vinic 
  • štěpování Vámi dodaných vlastních oček 
  • příprava půdy před výsadbou 
  • vysokokmenné sazenice pouze na objednávku
Petra Rybárová - tel.: 601 590 658, 519 517 030